Економічний розвиток міста

Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2017 рік 

 

Протягом останніх років в економіці міста Горішні Плавні простежується позитивна динаміка розвитку господарського комплексу. Про це свідчать такі факти: збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, збільшення інвестицій в основний капітал тощо. Горішні Плавні зберігають лідерські позиції серед міст Полтавської області.

Така тенденція продовжується і в 2017 році.

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 серпня 2016 року № 365 кожного кварталу проводиться оцінка результатів діяльності державних адміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення. Відповідно до цієї оцінки наше місто посіло 1-3 місце разом з м. Лубни та м. Миргород, м. Полтава посіло 4 місце, м. Кременчук – 5 місце за результатами 2017 року серед міст обласного значення. Загальне місце визначалось після визначення рейтингу за окремими напрямами діяльності, такими як: «Економічна ефективність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність», «Фінансова самодостатність», «Населення та ринок праці», «Житлово-комунальне господарство», «Доступність та якість послуг у сфері освіти, охорони здоров’я», «Захист прав дитини».

У таких найголовніших сферах, як «Економічна ефективність», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна діяльність» та «Населення та ринок праці» наше місто впевнено посіло 1 місце.

За напрямом «Житлово-комунальне господарство» наше місто займає 6 місце, за напрямом «Фінансова самодостатність» - 2 місце, за напрямом «Доступність та якість послуг у сфері освіти, охорони здоров’я» - 5 місце, за напрямом «Захист прав дитини» - 4 місце.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради станом на
1 січня 2018 року склала 54 078 осіб, що на 415 осіб менше, ніж станом на
1 січня 2017 року.

За січень - грудень 2017 року на території міськради народилося 345 дітей, померло 649 осіб. Природне скорочення становить 304 осіб.

Міграційне скорочення населення становить 111 осіб.

Загальне скорочення населення - 415 осіб.

Чисельність наявного населення Горішньоплавнівської міської ради

за 2013-2017 роки

 

 

Промисловість

За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу по місту Горішні Плавні склав 28 031,8 млн грн, що більше 2016 року на 46,2 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одного мешканця становить 516,4 тис. грн.

Для порівняння: в місті Полтава цей показник дорівнює близько 172,4 тис. грн, в місті Кременчук – 205,2 тис. грн.

 

Обсяги реалізованої промислової продукції за 2013-2017 роки представлені на діаграмі, млн грн:

 


Обсяг реалізованої продукції на душу населення

 за 2017 рік серед міст Полтавської області, тис. грн

 

 

Значний обсяг реалізації промислової продукції забезпечується добувною промисловістю, зокрема, ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», питома вага якого у загальному обсязі реалізації промислової продукції міста складає 63,7 %.

 

Інвестиційна діяльність

За 2017 рік в місті освоєно капітальних інвестицій на суму 2 732 180 тис. грн, що становить 18,1 % до загального обсягу по Полтавській області. Обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одного мешканця становить 49,8 тис. грн, що майже в 7 разів більше від міста Кременчук (7,5 тис. грн) та  майже в 4 рази від Полтави (13,3 тис. грн).

Капітальні інвестиції на 1 особу за 2017 р., грн

 

 

Так, на 2017 рік підприємством ПрАТ «Полтавський ГЗК» на розвиток діючого кар’єру були заплановані капітальні вкладення на суму 2 020,1 млн грн, фактично протягом 2017 року витрачено 1 641 млн. грн (81,2 % від запланованих коштів).

 

У місті Горішні Плавні і надалі зберігається високий рівень участі іноземного капіталу в економічному розвитку області. Обсяг прямих іноземних інвестицій у 2017 році становить 792,8 млн дол. США (106 % до обсягів прямих іноземних інвестицій на 1 січня 2017 року).

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком

 

Прямі іноземні інвестиції станом на 31.12.2017

млн дол. США

у % до загального

обсягу області

  м. Полтава

104,5

10

м. Горішні Плавні

792,8 

75,6

  м. Кременчук

33,5

3,2

  м. Лубни

0,1

0

  м. Миргород

4,6

0,4

  м. Гадяч

0,1

0

 

За даним показником м. Горішні Плавні серед інших міст Полтавської області посідає 1 місце.

Так, на 2017 рік підприємством ТОВ «Єристівський ГЗК» на розробку Єристівського родовища залізистих кварцитів були заплановані кошти у сумі        24,3 млн дол. США, фактично протягом року витрачено 34 млн дол. США (140,2 % від запланованих коштів).

 

Ринок праці

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у IV кварталі 2017 року становить 16 693 особи. Прийнято за цей період 847 осіб (5,1 % до середньооблікової кількості штатних працівників), а вибуло 804 особи (4,8 % до середньооблікової кількості штатних працівників).

Доходи населення

У нашому місті постійно, більше ніж у середньому по Україні та по Полтавській області, зростають доходи населення. Середньомісячна заробітна плата працівників за IV квартал 2017 року складає 9 676 грн. Це на 34,1 % більше від середнього показника по Полтавській області (7 218 грн), на 36,2 % вище за середню заробітну плату по Україні (7 104 грн).

Для порівняння: в м. Полтава середня заробітна плата становить 7 487 грн, в м. Кременчук – 7 556 грн, в м. Миргород – 6 141 грн, в м. Лубни – 5 957 грн, в м. Гадяч – 5 711 грн.

 

Середньомісячна заробітна плата по роках по місту Горішні Плавні, грн

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата серед міст Полтавської області

за IV квартал 2017р., грн

Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 січня 2018 року відсутня.

Для порівняння: станом на 1 січня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по області становить 37 862,1 тис. грн, у сусідньому Кременчуці цей показник дорівнює 2 954,3 тис. грн, у Полтаві – 11 010,5 тис. грн.

Середній розмір призначених субсидій в Горішніх Плавнях на одну особу у грудні становить 1286,7 грн, в Полтаві – 835,4 грн, в Кременчуці – 1140,8 грн, в Миргороді – 1467,4 грн.

Розвиток малого бізнесу

Станом на 31.12.2017 у місті Горішні Плавні зареєстровано фізичних осіб-підприємців – 3 387 осіб.

Кількість офіційно працюючих підприємців у сфері малого бізнесу за даними Горішньоплавнівського відділення КОДПІ станом на 31.12.2017 –
2 171 особа, що складає 64% від кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.

Серед них:

- на спрощеній системі оподаткування (сплачують єдиний податок) – 1 521 особа, що на 174 особи (на 12,9%) більше, ніж станом на 31.12.2016;

- на загальній системі оподаткування – 650 осіб, що на 429 осіб (на 39,8%) менше, ніж станом на 31.12.2016.

За даними Горішньоплавнівського відділення податкової інспекції платниками єдиного податку (фізичні особи) залучено до своєї діяльності за 2017 рік 1 599 найманих працівників, що на 312 осіб (на 24,2%) більше, ніж за 2016 рік.

 

Загальна кількість працюючих у малому бізнесі (підприємці та їх наймані працівники) за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 57 осіб (на 1,5%) та склала 3 770 осіб.

Питома вага надходжень до міського бюджету від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) у загальній сумі податкових надходжень до міського бюджету (загальний фонд) за 2017 рік приблизно складає 7,5% (за 2016 рік – 7,2%).

 

Бюджет міста 

За 2017 рік загальний обсяг надходжень до зведеного бюджету (загальний та спеціальний фонди, міський та сільський бюджет) виконано на 98,9% від запланованого на даний період. При затвердженому плані в сумі 704 073,6 тис. грн фактично за 2017 рік надійшло 696 267,3 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 651 199,6 тис. грн та по спеціальному фонду – 45 067,7 тис. грн.

У загальній структурі доходів загального та спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік найбільшу питому вагу мають:

загальний фонд:

- податок на доходи фізичних осіб – 34,7 %;

- місцеві податки – 16,9 %.

 

спеціальний фонд:

- власні надходження бюджетних установ – 38,5 %;

- екологічний податок – 41,2 %.

 

Криміногенна ситуація 

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом 2017р. по місту обліковано 750 кримінальних правопорушень, що на 32,7 % менше, ніж за 2016р.Інформація щодо соціально - економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 9 місяців 2017 року 

 

 

Завантажити [81,5 Kb]


Інформація щодо соціально-економічного розвитку

міста Горішні Плавні за 2016 рік

 

Завантажити [3,42 Mb]


 

Відповідно до Порядку визначення опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682,
виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області інформує:
Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу у м. Горішні Плавні за І квартал 2018 року склала 450,00 грн.

Житловий відділ департаменту
економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

Інформація про результати засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 428, 28 березня 2018 року відбулося засідання наглядової ради з питань розподілу та утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій.

У ході засідання було уважно вивчено питання розподілу й утримання житла в гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій. За результатами розгляду було постановлено, що питання розподілу та утримання житла в гуртожитках виконуються на належному рівні, зауважень, порушень з боку осіб, відповідальних за розподіл та утримання, не виявлено.

 

Голова наглядової ради,

депутат міської ради Р.В. Басок


Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє

  1. Демографічна ситуація та соціальний захист за 2017рік Завантажити [37,5 Kb]
  2. Соціально-економічне становище міста Горішні Плавні за січень 2018 року Завантажити [40,5 Kb]


Архів новин

«    Квітень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Опитування

На вашу думку, чи достатньо поінформовані містяни про культурні та соціально-економічні події з життя міста?

 
дуже добре
добре
задовільно
незадовільно
важко відповісти