Перелік адміністративних послуг

 

п/п

Назва послуга

Структурний підрозділ, що відповідає за надання послуги

1.

Включення об’єктів нерухомості до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Відділ приватизації та обліку комунального майна виконкому Комсомольської міськради

2.

Видача свідоцтва про право власності на житло (жиле приміщення у гуртожитку)

Житловий відділ виконкому Комсомольської міської ради

3.

Взяття на облік громадян, які пот-ребують поліпшення житлових умов

Житловий відділ виконкому Комсомольської міської ради

4.

Видача приватизаційного платіж-ного доручення та посвідчення про одержання належних заявнику та членам його сім’ї житлових чеків або квитанції для сплати за надлишки житлової площі

Житловий відділ виконкому Комсомольської міської ради

5.

Видача ордеру на жиле приміщення (жилу площу у гуртожитку) на службове жиле приміщення

Житловий відділ виконкому Комсомольської міської ради

6.

Присвоєння або зміна адреси об’єкта нерухомого майна

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

7.

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

8.

Можливість розташування тимчасової споруди (ТС) для впровадження підприємницької діяльності

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

9.

Надання паспорта прив’язки на розміщення тимчасової споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності, продовження строку дії паспорта прив’язки, внесення змін до паспорта прив’язки у частині ескізів фасадів

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

10.

Рішення про безоплатну передачу земельної ділянки у власність

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

11.

Надання дозволу на переведення житлових приміщень із житлового фонду в нежитловий і переведення нежитлових приміщень в житловий фонд

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

12.

Рішення про укладання договору особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

13.

Рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

14.

Рішення про зміну цільового призначення земельної

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

15.

Рішення про передачу земельної ділянки (в оренду, в постійне користування, у власність)

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

 

16.

Рішення про припинення права користування земельною ділянкою (у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду)

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

17.

Рішення про внесення змін до рішень Комсомольської міської ради з земельних питань

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міської ради

18.

Рішення про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міської ради

19.

Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міської ради

20.

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міськради

21.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою або відмова в їх видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів

Управління архітектури і містобудування виконкому Комсомольської міської ради

22.

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів підприємств, установ та організацій сфери об-слуговування (торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслугову-вання) незалежно від форм власності, розташованих на території м. Комсо-мольська; узгодження відкриття закладу ресторанного господарства

Відділ захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку виконкому Комсомольської міської ради

23.

Рішення щодо припинення дії дого-вору оренди земельної ділянки (крім випадків припинення дії договору оренди у результаті переходу права власності на нерухомість, що знаходиться на цій земельній ділянці)

Відділ економічного аналізу та контролю виконкому Комсомольської міської ради

24.

Рішення щодо поновлення дії договору особистого строкового сервітуту, земельного сервітуту, внесення змін до договору

Відділ економічного аналізу та контролю виконкому Комсомольської міської ради

25.

Рішення щодо поновлення дії договору оренди земельної ділянки, внесення змін до договору оренди земельної ділянки

Відділ економічного аналізу та контролю виконкому Комсомольської міської ради

26.

Отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

 на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

 на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Управління ветеринарної медицини в м. Комсомольську

27.

Отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом хар-чових продуктів, підконтрольних дер-жавній службі ветеринарної медици-ни, та для агропродовольчих ринків

Управління ветеринарної медицини в м. Комсомольську

28.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійсню-ють в Україні діяльність з виробниц-тва та/або обігу харчових продуктів підконтрольних санітарній службі

Комсомольське міськрайонне Управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області

29.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Полтавській області

30.

Отримання дозволу на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами

Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Полтавській області

31.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Полтавській області

32.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

—“—

33.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

—“—

34.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

—“—

35.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

—“—

36.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

—“—

37.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

—“—

38.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням

 

—“—

39.

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно; інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

—“—

40.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

—“—

41.

Реєстрація громадського об’єднання

 

—“—

42.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

—“—

43.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

—“—

44.

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

—“—

45.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

—“—

46.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

—“—

47.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

 

—“—

48.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Комсомольський міський сектор Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області

49.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

—“—

50.

Вклеювання до паспорта громадяни-на України фотокартки при досягнен-ні громадянином 25- і 45-річного віку

—“—

51.

Реєстрація місця проживання особи

—“—

52.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

—“—

53.

Реєстрація місця перебування особи

—“—

54.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

—“—

55.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Відділ Держземагентства у м. Комсомольську Полтавської області

56.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

—“—

57.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

—“—

58.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

—“—

59.

Державна реєстрація обмежень у ви-користанні земель з видачею витягу

—“—

60.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

—“—

61.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

—“—

62.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

—“—

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

63.

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

—“—

64.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

—“—

65.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

—“—

66.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

—“—

67.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Комсомольське міськрайонне Управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області

68.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Комсомольський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

 


Архів новин

«    Квітень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Опитування

На вашу думку, чи достатньо поінформовані містяни про культурні та соціально-економічні події з життя міста?

 
дуже добре
добре
задовільно
незадовільно
важко відповісти