Послуги архівного відділу

ПОСЛУГИ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ

ВИКОНКОМУ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Архівний відділ виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області виконує запити соціально-правового характеру, серед них:

  -  запити щодо підтвердження чи встановлення трудового стажу, заробітної плати;

  - освіти та навчання (у Комсомольському гірничо-металургійному технікумі за 1978-1982 навчальні роки);

  - запити про підтвердження права власності на майно (погреби, гаражі);

  - про підтвердження права користування земельною ділянкою, тощо.

 

Формою відповіді на запити є архівна довідка або архівний витяг чи архівна копія (якщо цього потребує запит).

 

Соціально-правові запити спрямовані на соціальний захист та забезпечення прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства як на території України, так і за її межами, а також задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до ретроспективної документної інформації, є одним із ключових напрямків роботи архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд  та архівні установи» (ст.35) запити соціально-правового характеру виконуються безкоштовно.

Відповідно до розділу VI Використання архівного фонду «Правил роботи архівних установ України», зареєстрованих Міністерством юстиції України 10 квітня 2013р. за №584/23116, на виконання наказу від 02.03.2015р. №295/5 Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», наказу міністерства юстиції України та міністерства закордонних справ України від 21.09.2015р. №1786/5/272 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства», усі запити розглядаються архівним відділом виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за умови наявності таких відомостей:

 

  1) Прізвища, імені, по батькові заявника;

  2) поштової адреси та контактного телефону заявника;

  3) повного викладення суті питання.

 

Начальник архівного відділу                                                       Т.М. Нальотова

 

 


 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

за 2016 рік

 

Станом на 01.01.2017 р. в архівному відділі виконкому Комсомольської міської ради перебувають на зберіганні документи Національного архівного фонду про життєдіяльність міста за період з 1960 по 2013 роки:

 • управлінської документації – 24 фонди;
 • особового походження – 2 фонди.

Всього – 8 726 од. зберігання.

Також в архівному відділі перебуває на обліку 7253 одиниці зберігання з особового складу ліквідованих підприємств, організацій та установ.

        Протягом року оправлено і підшито документи фонду №1 – виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2013 рік,  закартоновано 131 од. зб.

        У 2016 році на постійне зберігання прийнято документи 7 фондів:

 • фонд №1 – Виконавчий комітет Комсомольської міської ради Полтавської області (2013 рік);
 • фонд №5 – фінансове управління Комсомольської (Горішньоплавнівської) міської ради;
 • фонд №27 – професійний будівельний ліцей м. Комсомольська Департаменту освіти і науки Полтаської обласної державної адміністрації;
 • фонд №40 – відділ фізичної культури і спорту Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;
 • фонд №41 – Комсомольське міське управління юстиції;
 • фонд №43 – відділ Держземагентства у м. Комсомольську
 • фонд №44 – Комсомольське відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму.

        На виконання клопотання начальника відділу освіти Горішньоплавнівської (Комсомольської) міської ради Полтавської області, протягом січня-березня 2016 року працівниками архівного відділу були опрацьовані документи управлінської документації фонду №1 – Виконавчого комітету Комсомольської міської ради за 1961-2002 роки та з особового складу фонду №147 ЗАТ концерну «Інкомбуд» за 1961-1988 роки з метою сприяння дошкільним і шкільним навчальним закладам міста у підготовці інформації для реалізації історико-краєзнавчого проекту «Історія освіти і науки Полтавщини» («ПОЛТАВІКА»).

        На виконання частини 4 розділу 5 «Прикінцевих та перехідних положень» закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», рішення колегії Державної архівної служби України від 24.02.2016 №1/1 «Про підсумки роботи архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 році та основні завдання на 2016 рік», відповідних листів Укрдержархіву від 24.03.2016 №01/878 «Про організацію проведення ревізії з метою виявлення архівної інформації репресивних органів» і директора Державного архіву полтавської області від 28.03.2016 №01/186 «Про організацію проведення ревізії з метою виявлення архівної інформації репресивних органів», протягом квітня-травня 2016 року в архівному відділі виконкому Горішньоплавнівської (Комсомольської) міської ради Полтавської області була проведена ревізія з метою виявлення архівної інформації репресивних органів.

        В архівному відділі виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області зберігається управлінська документація 26 фондів, серед яких під дію закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» потрапляє фонд №9 – прокуратура міста Комсомольська Полтавської області. Працівниками архівного відділу уважно вивчено документи постійного зберігання прокуратури міста Комсомольська за період 1977-1988 рр. у кількості 64 справи та встановлено наступне: архівної інформації репресивних органів у документах постійного зберігання прокуратури міста Комсомольська не виявлено.

        За 2016 рік прийнято на постійне зберігання 597 од. зб. управлінської документації.

На засідання ЕПК Державного архіву Полтавської області направлено описи на 597 од. зб. управлінської документації, а також описи на 212 од. зб. з особового складу. Всі направлені описи схвалені, погоджені з ЕПК Державного архіву Полтавської області.

        Протягом звітного періоду проведено 10 засідань експертної комісії архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської (Комсомольської) міської ради Полтавської області. На них розглянуто і схвалено 7 номенклатур справ, 1 положення про експертну комісію підприємств, установ та організацій, 1 положення про архівні підрозділи, 8 описів справ на управлінську документацію, 10 описів  справ з особового складу, 7 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, схвалено 2 подання до Державного архіву Полтавської області щодо виключення зі списку №1 Комсомольського міського управління юстиції та відділу фізичної культури і спорту Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

        Відповідно до плану роботи проведено:

-         комплексних перевірянь – 3; тематичних – 3, контрольних - 2.

Працівниками архівного відділу надано 219 консультацій працівникам діловодних служб і архівних підрозділів стосовно оформлення та ведення документації. 25 лютого 2016 року начальником архівного відділу був проведений навчальний семінар для працівників архівних підрозділів, служб діловодства юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу виконкому Горішньоплавнівської (Комсомольської) міської ради Полтавської області, із роз’ясненням основних вимог «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях».

За сприяння архівного відділу, 25 травня 2016 року працівниками Державного архіву Полтавської області на базі ТОВ «Єристівський ГЗК» було проведено навчання для працівників діловодних і архівних служб ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК» і ТОВ «Біланівський ГЗК» з питань діловодства та архівної справи.

6-7 жовтня 2016 року у Державному архіві Полтавської області відбулося стажування працівників діловодних і архівних служб, палітурників ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «Біланівський ГЗК» з питань діловодства та архівної справи. У ході стажування фахівці були ознайомлені з діяльністю Державного архіву Полтавської області та фондами, які він зберігає, законодавчими та нормативно-правовими актами з питань діловодства і архівної справи, порядком складання індивідуальних інструкцій з діловодства, номенклатур справ, положень про архівні підрозділи та експертні комісії, складанням і оформленням службових документів, тощо.

     Працівники архівного відділу брали участь:

 • у нараді адміністративно-господарського активу міста Комсомольська;
 • у роботі Погоджувальної комісії щодо визначення варіантів назв міста для обговорення на громадських слуханнях;
 • у засіданнях колегій Державного архіву Полтавської області  (м. Полтава).

08 червня 2016 р. начальник архівного відділу Нальотова Т.М. брала участь (як делегат) у громадських слуханнях на тему «Обговорення назви міста».

    За 2016 рік до архівного відділу надійшло 538 запитів соціально-правового та майнового характеру, виконано 538 запитів. З позитивним результатом виконано 526. На 12 запитів надана відповідь про відсутність документів в архіві.

    Запити від юридичних осіб надходили з питань надання завірених копій рішень щодо надання дозволів підприємствам, установам та організаціям на будівництво промислових об’єктів, виділення землі під забудову, акти введення в експлуатацію об’єктів тощо.

    Громадянам, відповідно до заяв, надавались архівні довідки, завірені копії, архівні витяги з рішень Комсомольської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну забудову, надання дозволу на будівництво гаражів, затвердження актів про введення в експлуатацію будівель, перейменування вулиць, присвоєння поштової адреси та інші.

    За 2016 рік із Трудового архіву архівного відділу було надано 587 довідок про стаж роботи, ліквідацію підприємств, установ та організацій, про розмір заробітної плати для обчислення чи перерахунку пенсій, у тому числі 8 довідок про призначення пенсій на пільгових умовах.

            Протягом 2016 року надавались консультації і роз’яснення громадянам, допомога у розшуку документів ліквідованих приватних підприємств, які з різних причин не здали документи на зберігання до архівного відділу.       

Із 16 по 23  лютого 2016 р. у читальній залі бібліотеки для дорослих демонструвалась фотовиставка «Герої не вмирають» з нагоди Дня вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні (фотодокументи надані Державним архівом Полтавської області).

У червні 2016 р. до 20-ї річниці Конституції України головним спеціалістом  архівного відділу Пліндовою І.В. був записаний виступ на радіо «20 років Конституції України».

У серпні 2016 р. до 25-ї річниці Незалежності  України начальником  архівного відділу Нальотовою Т.М. була підготовлена публікація у громадсько-політичному тижневику «Громадська думка» (№33 (1357)) від 17 серпня 2016 р. «Наше місто в українській історії».

25 листопада 2016 р. начальником архівного відділу Нальотовою Т.М. був підготовлений виступ на радіо «Люди правди. Щоб світ знав!» - до дня вшанування пам’яті жертв Голодомору.

На офіційному сайті Комсомольської міської ради розміщено інформацію для громадян про графік роботи архівного відділу, звіт про роботу відділу за минулий рік, перелік послуг архівного відділу, список ліквідованих організацій, від яких надійшли документи на зберігання, зразки заповнення заявок користувача та інша інформація з актуальних питань.

    З метою  зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу у 2016 році було придбано 120 картонажів для архівного зберігання документів НАФ та гігрометр «ВИТ-2».

 

 

Начальник архівного відділу                                                       Т.М. Нальотова

 

 


 

 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2015 рік


 

Звіт про роботу архівного відділу виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області за 2014 рік

 

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Архів новин

«    Листопад 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Опитування

На вашу думку, чи достатньо поінформовані містяни про культурні та соціально-економічні події з життя міста?

 
дуже добре
добре
задовільно
незадовільно
важко відповісти